Milieu bewust

Milieu bewust

We verwerken de mest direct onder de grond, door het land te ploegen. Zo hinderen we de natuur niet met de stank en de stikstoffen die vrij komen.